Uudet jäänhoitajat

Keskiviikkona 11.10.23 pidettiin Hyvinkään curling ry:n järjestämä jääntekokurssi. Kurssilla käytiin läpi oikeaoppinen peblaus ja turvallinen jääkoneen käyttö. Kurssin läpikäyneillä henkilöillä on mahdollisuus liittyä seuran jäänhoitoryhmään ja pitää yllä hyvää curlingjäätä seuran jäsenille.